יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתמכתב ארגון הגג ליועצת המשפטית במשרד הבריאות בעקבות ההדרה המחודשת של דולות מחדר לידה בשיבא, וההנחייה לסגירת שר"פ הלידה בבתיה"ח הציבוריים

להלן המכתב ששלח ארגון הגג לעו"ד הראל היבנר, היועצת המשפטית של  משרד הבריאות בעקבות ההדרה המחודשת של דולות מחדר לידה, וההנחייה לסגור את שר"פ הלידות בבתיה"ח הציבוריים.
לכב'   4.1.14
הגב' מירה הראל היבנר
היועצת המשפטית של משרד הבריאות

הנדון: הדרה ואיסור על הכנסת דולות לביה"ח שיבא וסגירת שר"פ הלידה בבתי החולים הציבוריים
עו"ד גב' הראל היבנר שלומות,
שמי רותי קרני הורוביץ ואני ראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל ומנהלת אתר www.leida.co.il ונוספים ופונה אליך בשני הכובעים: המקצועי והציבורי, בעניין שלעיל.

בשבוע החולף הורית על סגירת מרכזי הלידה הפרטיים בבתי החולים הציבוריים. יש בהוראה זו צדק חברתי רב, אך מאידך היא מציפה בעייתיות כפולה, עליה אני מבקשת כי משרדך ייתן את דעתו בהקדם האפשרי.

צודק משרד הבריאות בכוונתו למנוע חוסר שוויון בין יולדות שידן משגת לבין אלו שלא באכיפת איסור השר"פ במסגרת ציבורית, אך מצד שני הוא אינו יכול להיות תמים ולהשאיר את ניהול תקציבי דמי האשפוז בגין לידות בידי בתיה"ח, מבלי לפקח ולוודא שאלו אכן יוזרמו לרווחת היולדות והמיילדות.

בחירתה של האמא היולדת ללדת במקום מסוים מהווה החלטה תקציבית אשר צריכה לבוא לידי ביטוי בהזרמת התקציב לערוצים המבטאים בחירה זו. על משרד הבריאות לקחת אחריות ולייצר קשר בל ינותק בין כוונת החוק שמאפשר לאמא היולדת בחירה במקום ובאופי הלידה, ובין יישומו בפועל. סגירת שר"פ מרכזי הלידה, ללא יצירת מכשיר המבטיח ביטוי זה כמוה כטמינת הראש בחול והפקרת היולדות ותקציב המדינה שנועד לטיפול ביולדות פרוץ לכל רוח. השר"פ, הבלתי צודק לכשעצמו לפחות אפשר ביטוי חלקי ליישום של החוק הדמוקרטי, לפי רצונן של חלק מן היולדות, ועל פי כוחות השוק.

בעניין הכרזתו של בית החולים שיבא כי יאסור על כניסת דולות, משרד הבריאות צריך לתת את הדעת על כך שבית חולים העומד תחת פיקוחו מרשה לעצמו לצאת בהכרזה כה ביריונית וכוחנית הנוגדת את עמדתו ואת כללי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחופש העיסוק במדינה מערבית.

אני קוראת למשרד הבריאות לקום ולרסן כל בית חולים היוצא בהצהרה מסוכנת כזו לפני שמדינת ישראל תמצא עצמה חלוצה במעצר דולות אשר ללא ספק לא ינטשו את היולדות שאותן התחייבו ללוות במערכת שרירותית ובלתי דמוקרטית, שהפכה את הדולה הכרחית.

הדולה היא נותן שירותים חיצוני ליולדות ואשר משפרת תוצאות לידה באופן שהוכח באינספור מחקרים ומטא אנליזות (דוגמת קוקריין, ראי כאן) וכך תישאר בעתיד הנראה לעין. השארת ההכרזה הביריונית על כנה וללא מענה הולם נחרץ ומיידי של משרד הבריאות פותחת פתח למדרון חלקלק של הדרת דולות בבתי חולים נוספים – ציד מכשפות מכוער ומיותר ואשר סופו ידוע מראש.

לעניין עמדת משרדך בנושא הדרת דולות בעבר אודה לך אם תקראי כאן את השתלשלות העניינים שהביאה פרשה דומה קודמת אל קיצה, ואת המכתב שהוציאה לבקשתי דר' סימה רייכר, הממונה על ההנחיות המקצועיות במשרד הבריאות בנושא.

לתגובתך המהירה אודה.
בתודה ובברכה,
רותי קרני הורוביץ
ראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
מנהלת אתר www.leida.co.il