יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתהדרת דולות בשיבא: תקדים מסוכן בדרך למדרון חלקלק

בשבוע שעבר הורה משרד הבריאות על סגירת מרכזי הלידה הפרטיים בבתי החולים. במכתב שהעבירה היועצת המשפטית של משרד הבריאות, עו"ד מירה היבנר הראל נאמר כי השירות מהווה סוג של רפואה פרטית בבית חולים ציבורי, שנאסר על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

שירות מיילדת פרטית התקיים בשנים האחרונות בבית החולים שיבא ובבית החולים מעייני הישועה וכן בביה"ח לניאדו, שהוא בית חולים פרטי. באחרונה השיק גם ביה"ח ליס שירות דומה. ביה"ח שיבא, אשר הציע במסגרת השירות הפרטי בחירה בין ליווי מיילדת פרטית וליווי דולה, החליט בתגובה למכתב היועצת המשפטית של משרד הבריאות, להכריז כי מעתה לא יורשו גם דולות להיכנס אל בין כתליו.

צעד זה סותר את הנחיית משרד הבריאות, המאפשר לכל יולדת בישראל ששני מלווים לפי בחירתה יהיו נוכחים איתה בלידה. מאז דצמבר 2007 ובעקבות פנייה שלי למשרד בנושא עקב אי הכנסת דולות בשעתו לבתיה"ח ליס בת"א, רוטשילד בחיפה, ויוספטל באילת, הורה המשרד על הפסקת האיסור במכתב שהוציא לבקשתי ובו צוין במפורש כי "כל יולדת בישראל רשאית להכניס איתה לכל חדר לידה שני מלווים לפי בחירתה ובכלל זה מלווה לידה המכנה עצמו דולה".

הכרזתו של בית החולים שיבא כי מעתה תיאסר כניסת דולות הינה בלתי תקינה בלשון המעטה, ומהווה מעשה ביריונות, מנהג שריף בעיירה הנוטל את החוק לידיים ומכריז 'אני החוק', ומחזיר את ישראל לימים שלפני 'מכתב הדולות'. בימים הקרובים יצטרך משרד הבריאות לתת תשובה לשאלתי כיצד הוא מתכוון לטפל בהצהרתו השערורייתית של בית החולים שיבא, שימיה להערכתי ספורים.

בעיית הדולות בשיבא היא עניין אחד, אולם הבעיה המרכזית שהציף מכתבה של היועה"מ, נותרה ללא מענה והיא בעיית החופש התקציבי שמשרד הבריאות מאפשר לבתי החולים על גבן של היולדות. במדינת ישראל מקבל כל בית חולים סכום של כ-12,000 ₪ בתמורה לכל לידה המתרחשת בין כתליו להוציא חריגים כמו לידות פג המתוקצבות מכספי משלם המיסים בסכום הגבוה פי 15 (!) לדוגמא. תקצוב זה גורר בעייתיות משלו כגון ניסיונות לזיוף משקל פגים אך לא בכך עסקינן.

הבעיה המרכזית בהזרמת דמי האשפוז לבתי החולים נעוצה באי פיקוח על ניהולם באופן שיביא ישירות לרווחת היולדות, היילודים והמיילדות. כרגע, מפקיר משרד הבריאות את הפיקוח על ניהול תקציבי ענק אלו (כשני מיליארד ₪ המוזרמים אל בתי החולים בתמורה לניהול 160,000 לידות בשנה) בידי בתי החולים. בתי החולים מצדם מתייחסים להכנסה זו כאל תקציב חופשי לכל דבר, המאפשר בין השאר סבסוד צולב של שירותים אחרים המוחזקים על ידם משיקולים שונים, ואינו חוזר בהכרח אל המחלקות, הסובלות לדוגמא מתת תקינה שאינו מאפשר ליווי רציף של מיילדת לכל יולדת ומהיעדר תקציב, הפוגע ברמת השירות שמקבלים היולדת והילוד.

צעד זה של ביטול שירותי הרפואה הפרטיים בחדרי הלידה בישראל, הינו בבסיסו צודק חברתית, נאות ושוויוני. יחד עם זאת, כדי שהשוויון והצדק יבואו לידי ביטוי אמיתי ולא רק מן השפה ולחוץ וירעו באופן נקודתי את מצבן של חלק מן היולדות אשר ידן משגת שירות ליווי פרטי, יש להבטיח ניהול נאות של תקציב דמי האשפוז על ידי בתי החולים, באופן שישתקף ברמת השירות שאותו מקבלות היולדות.
לא ייתכן כי במדינת ישראל ימשיכו בתי חולים לנהל לידות באופן שאינו מאפשר לאמא לקבל ליווי אנושי ומקצועי רציף לפי בחירתה.

במכתב ששיגרתי ליועצת המשפטית עו"ד מירה הראל היבנר, עמדתי על הבעייתיות הכפולה של המצב החדש שנוצר עם מתן ההוראה על סגירת השירות.
"צודק משרד הבריאות בכוונתו למנוע חוסר שוויון בין יולדות שידן משגת לבין אלו שלא באכיפת איסור השר"פ במסגרת ציבורית, אך מצד שני הוא אינו יכול להיות תמים ולהשאיר את ניהול תקציבי דמי האשפוז בגין לידות בידי בתיה"ח, מבלי לפקח ולוודא שאלו אכן יוזרמו לרווחת היולדות והמיילדות. בחירתה של האמא היולדת ללדת במקום מסוים מהווה החלטה תקציבית אשר צריכה לבוא לידי ביטוי בהזרמת התקציב לערוצים המבטאים את הבחירה. על משרד הבריאות לקחת אחריות ולייצר קשר בל ינותק בין כוונת החוק שמאפשר לאמא היולדת בחירה במקום ובאופי הלידה, ובין יישומו בפועל. סגירת שר"פ מרכזי הלידה, ללא יצירת מכשיר המבטיח ביטוי זה כמוה כטמינת הראש בחול והפקרת היולדות ותקציב המדינה שנועד לטיפול ביולדות לכל רוח. השר"פ, הבלתי צודק לכשעצמו לפחות אפשר ביטוי חלקי ליישום הדמוקרטי של החוק, לפי רצונן של חלק מן היולדות, על פי כוחות השוק".

בעניין הכרזתו של בית החולים שיבא כי יאסור על כניסת דולות כתבתי לעו"ד הראל היבנר כי "משרד הבריאות צריך לתת את הדעת על כך שבית חולים העומד תחת פיקוחו מרשה לעצמו לצאת בהכרזה כה ביריונית וכוחנית הקוראת להדרת דולות והנוגדת את עמדתו ואת כללי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחופש העיסוק במדינה מערבית. אני קוראת למשרד הבריאות לקום ולרסן כל בית חולים היוצא בהצהרה מסוכנת כזו לפני שמדינת ישראל תמצא עצמה חלוצה במעצר דולות אשר ללא ספק לא ינטשו את היולדות שאותן התחייבו ללוות במערכת שרירותית ובלתי דמוקרטית, שהפכה את הדולה הכרחית".

לקריאת מכתבי ליועצת המשפטית למשרד הבריאות, גללו לפוסט הבא (שמתחת זה).