יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתקוד התנהגות לדולות בחדרי לידה

ארגון הדולות ומקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל

מטרת קוד זה להסדיר את היחסים בין הדולה החתומה על קוד זה ובין חדרי הלידה ולאפשר לדולות להגיש במסגרת זו ליולדות עזרה ותמיכה כמפורט להלן

הלידות בביה"ח ליולדות מנוהלות ע"י הצוות הרפואי בחדרי הלידה

הדולה כפופה להוראותיו של צוות חדר הלידה ובכלל זה אחראית חדר הלידה, הרופאים, המיילדות וכל אנשי הצוות הרפואי והמנהלי בביה"ח

הדולה מהווה דוגמה אישית בהתנהגותה ליושרה ולאתיקה, ולעמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר הן בביה"ח והן מחוצה לו

הדולה מדברת ומתנהגת בכבוד ובנימוס אל צוות חדר הלידה ואל האמא והמלווה, ומודעת למאמץ המתמשך והעדין לשת"פ מוצלח מצד ארגון הדולות ומצד ביה"ח

הדולה עונדת על הבגד העליון שלה במקום גלוי את תג השם הקבוע שלה שהונפק על ידי ארגון הדולות. היא בריאה, הופעתה נאה ומסודרת, בגדיה נקיים, שיערה (אם ארוך) אסוף, וידיה רחוצות ונקיות

הדולה מגישה ליולדת ולבן זוגה תמיכה רגשית, אינפורמטיבית ופיסית רצופה בחדר הלידה ודואגת לרווחת האמא בן זוגה והיילוד, בכפוף לכל הוראות אנשי הצוות הרפואי הקבועות והמשתנות 

הדולה מקפידה על התנהלות מקצועית ואנושית תקינה, נעימה ומנומסת בשיחותיה עם הצוות, ומקפידה לקבל את מרותו כפוסק אחרון בכל עניין בשטח מתקני ביה"ח

הדולה אינה מורשית לבצע או להורות על ביצוע משימות רפואיות או להשיא עצות רפואיות, ליולדת, לבן זוגה או לצוות הרפואי, או להתערב בדרך כלשהי בהחלטה או בביצוע של משימה רפואית

הדולה אינה רשאית לערער, להשיג או להביע מורת רוח בדיבור, בחיווי גוף או בכל דרך אחרת לגבי החלטה או פעולה כלשהי של הצוות הרפואי לעיני האמא או המלווה 

הדולה אינה גורמת בכל דרך לאמא או לבן זוגה לחוות תסכול או קושי ביחסיו עם הצוות הרפואי והחלטותיו, אלא מסייעת לאמא ולבן זוגה להפיק את המיטב מהלידה בכפוף להחלטות הרפואיות

הדולה אינה מבצעת פעולות דיקור בחדר הלידה או באזור אחר בשטח מתקני ביה"ח

הדולה המתלמדת אינה מזיזה את האמא או מנחה את האמא לצאת מהתנוחה אליה הוכנסה ע"י איש צוות בשלב של לידה פעילה אל תנוחה אחרת, אלא ברשות מפורשת מראש מהצוות הרפואי
בכל מקרה של ספק הדולה מבקשת רשות מפורשת מהצוות הרפואי לבצע פעולה כלשהי הקשורה במיומנויות התמיכה בלידה בכפוף למגבלות המפורטות בקוד זה
הדולה מסייעת ליולדת בהנקה בחדר הלידה אם הורשתה או התבקשה לעשות כן על ידי הצוות הרפואי

אמירות המנסות לקחת קרדיט על 'הצלחת הלידה' או על 'כישלונות' חלילה – אין להן מקום בחדר הלידה

הדולה אינה מקבלת כל תמורה כספית או שווה ערך מן האמא או מן המשפחה בשטח בית החולים

הדולה שומרת על סודיות רפואית מלאה של האמא שליוותה ושל בית החולים

חינוך אידיאולוגי או אחר ללידה אמור להתבצע כהכנה ללידה ואין לו מקום בחדר הלידה