יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתמטרות

ארגון הדולות ומקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים הוקם ופועל למען המטרות הבאות:

כינון חטיבה מקצועית עצמאית של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
הסדרה של מעמד סטטוטורי עצמאי לחטיבת מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
רישום וניהול של פנקסי העוסקים במקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
הגדרה של מרחבי הפעולה וגבולות תחומי העיסוק עבור חטיבת מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל יחד, ועבור כל אחד מהם לחוד
ניסוח והחלה של תהליכי רגולציה וסטנדרטיזציה במקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
הגדרה תקופתית של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל ובדיקת הלימתן של הגדרות אלו לנוכח הנסיבות המשתנות
מיסוד הקשר בין העוסקים ובין המוסדות בהם מתקיימים תהליכים המערבים ליווי והדרכה סב-לידתיים
ניסוח פרוטוקולים וקודים אתיים, מקצועיים ונורמטיביים אחרים עבור העוסקים המסדירים את התממשקותם התקינה עם עוסקים סב-לידתיים רפואיים ונוספים
ייצוג חברי הארגון והמוסדות הקשורים עמו מול ארגונים דומים בעולם ויצירת שת"פ עם ארגונים אלו
הנכחה תקשורתית של הישויות המקצועיות של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים כגון הישות הדולאית
יידוע הציבור באשר לזכויותיו לקבלת שירותי ליווי והדרכה מן העוסקים והגופים השונים
עידוד, הקמה וחיזוק יוזמות למען חופש הבחירה בלידה בישראל

 **כל הזכויות שמורות לרותי קרני הורוביץ ולארגון הדולות 2009**