יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתתגי שם

                                                          (תג לדוגמא)פרויקט 'אני דולה גאה' נפתח בחודש ספטמבר 2010 על-ידי ארגון הדולות ומקצועות הליווי וההדרכה הסב לידתיים במטרה לשפר את הנראות המקצועית של הדולות בישראל, כחלק מתהליך ההכרה במקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים ובראשם מקצוע הדולה.

במסגרת הפרויקט מחלק הארגון לחברותיו תגי שם מהודרים, מקצועיים ומכובדים, עליהם נחרט שם הדולה והתואר המקצועי. את התג מעטר לוגו ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל.

רותי קרני הורוביץ, ראש ארגון הגג מסבירה כי "ההכרה במקצוע הדולות, תיעשה בשלבים, כמקובל בהתהוותו של כל תחום מקצועי. תחילה, חייבים העוסקים להגדיר את עצמם כלפי פנים וכלפי חוץ. חלק מן ההכרה הפנימית של העוסקים בישות המקצועית של עצמם, כוללת רישום פנקס עוסקים, וחלק מן ההכרה החיצונית כרוכה בצעדי נראות דוגמת תג השם".

קרני הורוביץ מקווה כי בתוך השנתיים הקרובות יושלם מבצע תגי השם וכי כל הדולות בישראל ישאו את תגי השם של הארגון. "תגי השם מאפשרים עמידה מקצועית גאה, הכרה מצד המקצועות עמם אנו מתממשקים דוגמת מקצועות הבריאות, וכן 'גאוות יחידה' מחייבת ומטייבת".

אם הנך דולה וטרם קיבלת תג שם, אנא פני אלינו במייל ruti@leida.co.il ותקבלי את התג.