יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתהדרת דולות בשיבא: תקדים מסוכן בדרך למדרון חלקלק

בשבוע שעבר הורה משרד הבריאות על סגירת מרכזי הלידה הפרטיים בבתי החולים. במכתב שהעבירה היועצת המשפטית של משרד הבריאות, עו"ד מירה היבנר הראל נאמר כי השירות מהווה סוג של רפואה פרטית בבית חולים ציבורי, שנאסר על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

שירות מיילדת פרטית התקיים בשנים האחרונות בבית החולים שיבא ובבית החולים מעייני הישועה וכן בביה"ח לניאדו, שהוא בית חולים פרטי. באחרונה השיק גם ביה"ח ליס שירות דומה. ביה"ח שיבא, אשר הציע במסגרת השירות הפרטי בחירה בין ליווי מיילדת פרטית וליווי דולה, החליט בתגובה למכתב היועצת המשפטית של משרד הבריאות, להכריז כי מעתה לא יורשו גם דולות להיכנס אל בין כתליו.

צעד זה סותר את הנחיית משרד הבריאות, המאפשר לכל יולדת בישראל ששני מלווים לפי בחירתה יהיו נוכחים איתה בלידה. מאז דצמבר 2007 ובעקבות פנייה שלי למשרד בנושא עקב אי הכנסת דולות בשעתו לבתיה"ח ליס בת"א, רוטשילד בחיפה, ויוספטל באילת, הורה המשרד על הפסקת האיסור במכתב שהוציא לבקשתי ובו צוין במפורש כי "כל יולדת בישראל רשאית להכניס איתה לכל חדר לידה שני מלווים לפי בחירתה ובכלל זה מלווה לידה המכנה עצמו דולה".

הכרזתו של בית החולים שיבא כי מעתה תיאסר כניסת דולות הינה בלתי תקינה בלשון המעטה, ומהווה מעשה ביריונות, מנהג שריף בעיירה הנוטל את החוק לידיים ומכריז 'אני החוק', ומחזיר את ישראל לימים שלפני 'מכתב הדולות'. בימים הקרובים יצטרך משרד הבריאות לתת תשובה לשאלתי כיצד הוא מתכוון לטפל בהצהרתו השערורייתית של בית החולים שיבא, שימיה להערכתי ספורים.

בעיית הדולות בשיבא היא עניין אחד, אולם הבעיה המרכזית שהציף מכתבה של היועה"מ, נותרה ללא מענה והיא בעיית החופש התקציבי שמשרד הבריאות מאפשר לבתי החולים על גבן של היולדות. במדינת ישראל מקבל כל בית חולים סכום של כ-12,000 ₪ בתמורה לכל לידה המתרחשת בין כתליו להוציא חריגים כמו לידות פג המתוקצבות מכספי משלם המיסים בסכום הגבוה פי 15 (!) לדוגמא. תקצוב זה גורר בעייתיות משלו כגון ניסיונות לזיוף משקל פגים אך לא בכך עסקינן.

הבעיה המרכזית בהזרמת דמי האשפוז לבתי החולים נעוצה באי פיקוח על ניהולם באופן שיביא ישירות לרווחת היולדות, היילודים והמיילדות. כרגע, מפקיר משרד הבריאות את הפיקוח על ניהול תקציבי ענק אלו (כשני מיליארד ₪ המוזרמים אל בתי החולים בתמורה לניהול 160,000 לידות בשנה) בידי בתי החולים. בתי החולים מצדם מתייחסים להכנסה זו כאל תקציב חופשי לכל דבר, המאפשר בין השאר סבסוד צולב של שירותים אחרים המוחזקים על ידם משיקולים שונים, ואינו חוזר בהכרח אל המחלקות, הסובלות לדוגמא מתת תקינה שאינו מאפשר ליווי רציף של מיילדת לכל יולדת ומהיעדר תקציב, הפוגע ברמת השירות שמקבלים היולדת והילוד.

צעד זה של ביטול שירותי הרפואה הפרטיים בחדרי הלידה בישראל, הינו בבסיסו צודק חברתית, נאות ושוויוני. יחד עם זאת, כדי שהשוויון והצדק יבואו לידי ביטוי אמיתי ולא רק מן השפה ולחוץ וירעו באופן נקודתי את מצבן של חלק מן היולדות אשר ידן משגת שירות ליווי פרטי, יש להבטיח ניהול נאות של תקציב דמי האשפוז על ידי בתי החולים, באופן שישתקף ברמת השירות שאותו מקבלות היולדות.
לא ייתכן כי במדינת ישראל ימשיכו בתי חולים לנהל לידות באופן שאינו מאפשר לאמא לקבל ליווי אנושי ומקצועי רציף לפי בחירתה.

במכתב ששיגרתי ליועצת המשפטית עו"ד מירה הראל היבנר, עמדתי על הבעייתיות הכפולה של המצב החדש שנוצר עם מתן ההוראה על סגירת השירות.
"צודק משרד הבריאות בכוונתו למנוע חוסר שוויון בין יולדות שידן משגת לבין אלו שלא באכיפת איסור השר"פ במסגרת ציבורית, אך מצד שני הוא אינו יכול להיות תמים ולהשאיר את ניהול תקציבי דמי האשפוז בגין לידות בידי בתיה"ח, מבלי לפקח ולוודא שאלו אכן יוזרמו לרווחת היולדות והמיילדות. בחירתה של האמא היולדת ללדת במקום מסוים מהווה החלטה תקציבית אשר צריכה לבוא לידי ביטוי בהזרמת התקציב לערוצים המבטאים את הבחירה. על משרד הבריאות לקחת אחריות ולייצר קשר בל ינותק בין כוונת החוק שמאפשר לאמא היולדת בחירה במקום ובאופי הלידה, ובין יישומו בפועל. סגירת שר"פ מרכזי הלידה, ללא יצירת מכשיר המבטיח ביטוי זה כמוה כטמינת הראש בחול והפקרת היולדות ותקציב המדינה שנועד לטיפול ביולדות לכל רוח. השר"פ, הבלתי צודק לכשעצמו לפחות אפשר ביטוי חלקי ליישום הדמוקרטי של החוק, לפי רצונן של חלק מן היולדות, על פי כוחות השוק".

בעניין הכרזתו של בית החולים שיבא כי יאסור על כניסת דולות כתבתי לעו"ד הראל היבנר כי "משרד הבריאות צריך לתת את הדעת על כך שבית חולים העומד תחת פיקוחו מרשה לעצמו לצאת בהכרזה כה ביריונית וכוחנית הקוראת להדרת דולות והנוגדת את עמדתו ואת כללי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחופש העיסוק במדינה מערבית. אני קוראת למשרד הבריאות לקום ולרסן כל בית חולים היוצא בהצהרה מסוכנת כזו לפני שמדינת ישראל תמצא עצמה חלוצה במעצר דולות אשר ללא ספק לא ינטשו את היולדות שאותן התחייבו ללוות במערכת שרירותית ובלתי דמוקרטית, שהפכה את הדולה הכרחית".

לקריאת מכתבי ליועצת המשפטית למשרד הבריאות, גללו לפוסט הבא (שמתחת זה).מכתב ארגון הגג ליועצת המשפטית במשרד הבריאות בעקבות ההדרה המחודשת של דולות מחדר לידה בשיבא, וההנחייה לסגירת שר"פ הלידה בבתיה"ח הציבוריים

להלן המכתב ששלח ארגון הגג לעו"ד הראל היבנר, היועצת המשפטית של  משרד הבריאות בעקבות ההדרה המחודשת של דולות מחדר לידה, וההנחייה לסגור את שר"פ הלידות בבתיה"ח הציבוריים.
לכב'   4.1.14
הגב' מירה הראל היבנר
היועצת המשפטית של משרד הבריאות

הנדון: הדרה ואיסור על הכנסת דולות לביה"ח שיבא וסגירת שר"פ הלידה בבתי החולים הציבוריים
עו"ד גב' הראל היבנר שלומות,
שמי רותי קרני הורוביץ ואני ראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל ומנהלת אתר www.leida.co.il ונוספים ופונה אליך בשני הכובעים: המקצועי והציבורי, בעניין שלעיל.

בשבוע החולף הורית על סגירת מרכזי הלידה הפרטיים בבתי החולים הציבוריים. יש בהוראה זו צדק חברתי רב, אך מאידך היא מציפה בעייתיות כפולה, עליה אני מבקשת כי משרדך ייתן את דעתו בהקדם האפשרי.

צודק משרד הבריאות בכוונתו למנוע חוסר שוויון בין יולדות שידן משגת לבין אלו שלא באכיפת איסור השר"פ במסגרת ציבורית, אך מצד שני הוא אינו יכול להיות תמים ולהשאיר את ניהול תקציבי דמי האשפוז בגין לידות בידי בתיה"ח, מבלי לפקח ולוודא שאלו אכן יוזרמו לרווחת היולדות והמיילדות.

בחירתה של האמא היולדת ללדת במקום מסוים מהווה החלטה תקציבית אשר צריכה לבוא לידי ביטוי בהזרמת התקציב לערוצים המבטאים בחירה זו. על משרד הבריאות לקחת אחריות ולייצר קשר בל ינותק בין כוונת החוק שמאפשר לאמא היולדת בחירה במקום ובאופי הלידה, ובין יישומו בפועל. סגירת שר"פ מרכזי הלידה, ללא יצירת מכשיר המבטיח ביטוי זה כמוה כטמינת הראש בחול והפקרת היולדות ותקציב המדינה שנועד לטיפול ביולדות פרוץ לכל רוח. השר"פ, הבלתי צודק לכשעצמו לפחות אפשר ביטוי חלקי ליישום של החוק הדמוקרטי, לפי רצונן של חלק מן היולדות, ועל פי כוחות השוק.

בעניין הכרזתו של בית החולים שיבא כי יאסור על כניסת דולות, משרד הבריאות צריך לתת את הדעת על כך שבית חולים העומד תחת פיקוחו מרשה לעצמו לצאת בהכרזה כה ביריונית וכוחנית הנוגדת את עמדתו ואת כללי הדמוקרטיה, זכויות האדם וחופש העיסוק במדינה מערבית.

אני קוראת למשרד הבריאות לקום ולרסן כל בית חולים היוצא בהצהרה מסוכנת כזו לפני שמדינת ישראל תמצא עצמה חלוצה במעצר דולות אשר ללא ספק לא ינטשו את היולדות שאותן התחייבו ללוות במערכת שרירותית ובלתי דמוקרטית, שהפכה את הדולה הכרחית.

הדולה היא נותן שירותים חיצוני ליולדות ואשר משפרת תוצאות לידה באופן שהוכח באינספור מחקרים ומטא אנליזות (דוגמת קוקריין, ראי כאן) וכך תישאר בעתיד הנראה לעין. השארת ההכרזה הביריונית על כנה וללא מענה הולם נחרץ ומיידי של משרד הבריאות פותחת פתח למדרון חלקלק של הדרת דולות בבתי חולים נוספים – ציד מכשפות מכוער ומיותר ואשר סופו ידוע מראש.

לעניין עמדת משרדך בנושא הדרת דולות בעבר אודה לך אם תקראי כאן את השתלשלות העניינים שהביאה פרשה דומה קודמת אל קיצה, ואת המכתב שהוציאה לבקשתי דר' סימה רייכר, הממונה על ההנחיות המקצועיות במשרד הבריאות בנושא.

לתגובתך המהירה אודה.
בתודה ובברכה,
רותי קרני הורוביץ
ראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
מנהלת אתר www.leida.co.il

קוד התנהגות לדולות בחדרי לידה

ארגון הדולות ומקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל

מטרת קוד זה להסדיר את היחסים בין הדולה החתומה על קוד זה ובין חדרי הלידה ולאפשר לדולות להגיש במסגרת זו ליולדות עזרה ותמיכה כמפורט להלן

הלידות בביה"ח ליולדות מנוהלות ע"י הצוות הרפואי בחדרי הלידה

הדולה כפופה להוראותיו של צוות חדר הלידה ובכלל זה אחראית חדר הלידה, הרופאים, המיילדות וכל אנשי הצוות הרפואי והמנהלי בביה"ח

הדולה מהווה דוגמה אישית בהתנהגותה ליושרה ולאתיקה, ולעמידה בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר הן בביה"ח והן מחוצה לו

הדולה מדברת ומתנהגת בכבוד ובנימוס אל צוות חדר הלידה ואל האמא והמלווה, ומודעת למאמץ המתמשך והעדין לשת"פ מוצלח מצד ארגון הדולות ומצד ביה"ח

הדולה עונדת על הבגד העליון שלה במקום גלוי את תג השם הקבוע שלה שהונפק על ידי ארגון הדולות. היא בריאה, הופעתה נאה ומסודרת, בגדיה נקיים, שיערה (אם ארוך) אסוף, וידיה רחוצות ונקיות

הדולה מגישה ליולדת ולבן זוגה תמיכה רגשית, אינפורמטיבית ופיסית רצופה בחדר הלידה ודואגת לרווחת האמא בן זוגה והיילוד, בכפוף לכל הוראות אנשי הצוות הרפואי הקבועות והמשתנות 

הדולה מקפידה על התנהלות מקצועית ואנושית תקינה, נעימה ומנומסת בשיחותיה עם הצוות, ומקפידה לקבל את מרותו כפוסק אחרון בכל עניין בשטח מתקני ביה"ח

הדולה אינה מורשית לבצע או להורות על ביצוע משימות רפואיות או להשיא עצות רפואיות, ליולדת, לבן זוגה או לצוות הרפואי, או להתערב בדרך כלשהי בהחלטה או בביצוע של משימה רפואית

הדולה אינה רשאית לערער, להשיג או להביע מורת רוח בדיבור, בחיווי גוף או בכל דרך אחרת לגבי החלטה או פעולה כלשהי של הצוות הרפואי לעיני האמא או המלווה 

הדולה אינה גורמת בכל דרך לאמא או לבן זוגה לחוות תסכול או קושי ביחסיו עם הצוות הרפואי והחלטותיו, אלא מסייעת לאמא ולבן זוגה להפיק את המיטב מהלידה בכפוף להחלטות הרפואיות

הדולה אינה מבצעת פעולות דיקור בחדר הלידה או באזור אחר בשטח מתקני ביה"ח

הדולה המתלמדת אינה מזיזה את האמא או מנחה את האמא לצאת מהתנוחה אליה הוכנסה ע"י איש צוות בשלב של לידה פעילה אל תנוחה אחרת, אלא ברשות מפורשת מראש מהצוות הרפואי
בכל מקרה של ספק הדולה מבקשת רשות מפורשת מהצוות הרפואי לבצע פעולה כלשהי הקשורה במיומנויות התמיכה בלידה בכפוף למגבלות המפורטות בקוד זה
הדולה מסייעת ליולדת בהנקה בחדר הלידה אם הורשתה או התבקשה לעשות כן על ידי הצוות הרפואי

אמירות המנסות לקחת קרדיט על 'הצלחת הלידה' או על 'כישלונות' חלילה – אין להן מקום בחדר הלידה

הדולה אינה מקבלת כל תמורה כספית או שווה ערך מן האמא או מן המשפחה בשטח בית החולים

הדולה שומרת על סודיות רפואית מלאה של האמא שליוותה ושל בית החולים

חינוך אידיאולוגי או אחר ללידה אמור להתבצע כהכנה ללידה ואין לו מקום בחדר הלידה

ארגון הגג ותנועות הנשים קוראים למאבק באלימות מילולית בחדרי לידה בישראל

מאמר ב'הארץ'  מתאר את הצעדים האחרונים במאבק למיגור התופעה. רותי קרני הורוביץ:, ראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל מסרה כי הארגון רואה בחומרה רבה את התופעה ולא פחות את התייחסותו המזלזלת של משרד הבריאות לפרשה.

"לא ייתכן כי רופא מרדים יאמר לאישה כי היא שמנה מדי או ימתח ביקורת על האופן בו היא מתמודדת עם מכאוביה או שמיילדת תודיע ליולדת שאין לה סיכוי ללדת לידה טבעית 'כי כבר ראתה אלף כמוה' והיא לא תוכל לעמוד בכאבים. מעבר לאפקט ההשפלה וההחלשה, יש לאמירות אלו פוטנציאל הרסני להשפיע על מהלך הלידה, שהוא כידוע תלוי גורמי סביבה לא פחות מאשר תנאים פנימיים.

לדברי קרני הורוביץ הצורך בדולות נולד בין השאר בשל אטימות מצד מערכת שאינה רואה באמירות כאלו ואחרות מופעים של אלימות לכל דבר, מזלזלת בהשלכותיהן, ועוצמת עין מול תלונות בגינן ובכך מכשירה אותן למעשה כשיח לגיטימי בחדרי לידה. "דולה לעולם לא תעלה על דעתה למתוח ביקורת, לשפוט או להחליש יולדת בזמן הפגיע של לידה או בכל זמן אחר. כשמשרד הבריאות מסמן למערך היילוד הפועל ממילא בתת-תנאים של תקינה ושכר, שאין ממש בטענתן של אלפי יולדות בעניין, הוא מאותת לאנשיו להמשיך ולנהוג בדרך הפסולה של מתן דרור לחרצובות לשוניהם. לא פלא שתחת מסר זה האלימות המילולית עוד תגבר, שכן היא תשתמש שסתום לגיטימי לפריקת לחץ.

"נשים נושאות בנפשן צלקות עמוקות כתוצאה מלשונם השלוחה של אנשי הצוות אשר טיפלו בהן – צלקות שיש להן השלכות על בריאותן הרגשית והנפשית, על תחושת המסוגלות האימהית שלהן וכתוצאה על פני החברה. התחלה אלימה פוגעת לא רק באם אלא גם בתינוק, שמגיע אל זירת לידה קשה ומנוכרת, ועל המשפחה החדשה. במקום לעודד לשון נקיה וסטריליות היגדית בחדרי לידה, נופל משרד הבריאות לפח היקוש של האשמת היחיד ב'התפנקות', ותחת לשפר את ביצועי הצוותים הרפואיים – הוא מחליש אותם.

"בדיוק כמו הסטנדרט הירוד בשמירה על סניטציה והיגיינה בחדרי טיפולים וב'סימון' מתאשפזים המעירים על כך, מתקיים סטנדרט ירוד של היגיינת השיח. רופא שהיה אומר ליולדת אמריקאית שהיא מפונקת או שמנה או חלשה, היה מושעה לאלתר מעבודתו. בארץ, הכל פרוץ והרשות נתונה.

"אלימות היא אלימות היא אלימות. אלימות מילולית הננקטת כנגד אישה בלידה, אולי בזמן הרגיש ביותר בחייה, כשנפשה וגופה חשופים, עלולה להותיר בנפשה צלקות לא פחות מצליפת שוט, ואין להקל ראש בהשלכותיה ההרסניות וההחלטה לעבור על כך לסדר היום היא חמורה לא פחות.

"ארגון הגג העלה לאתר האינטרנט שלו טופס מפורט לדיווח על אלימות מילולית לחדרי לידה, וימשיך ויעלה טפסים לדיווח על הפרות נוספות של זכויות נשים המתרחשות לצערנו על בסיס יומי בחדרי לידה בישראל.

הארגון מעודד נשים להציף את הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות בדיווחי תלונה והפרות על כל אירוע של אלימות מילולית או אחרת מצד אנשי צוות בחדר לידה. אולי זה ישבור את חומת השתיקה והאטימות מסביב לנושא.

טופס דיווח על אירוע חריג מסוג אלימות מילולית בחדר לידה

לכבוד______                                                                                          תאריך__________
מנהל חדר לידה
מנהל אגף נשים ויולדות
ביה"ח _______________

הנדון: דיווח על אירוע חריג הכולל אלימות מילולית כלפי יולדת במהלך לידה בחדר הלידה במוסדכם

א.ג.נ;

הנני להביא לידיעתכם אירוע חריג הכולל אלימות מילולית מצד איש צוות חדר לידה אשר התקיים בבית החולים בתאריך _______ .

אני [שם פרטי, שם משפחה] ___________ מס' ת.ז._____________ החתומה מטה, הגעתי לבית החולים בשעות ה[בוקר / צהריים / ערב] _________ עקב [צירים/ירידת מים/ אחר] בשבוע ה-_____ להריון. להלן אביא את פרטי האירוע החריג

תקציר מהלך העניינים עד לאירוע __________________________
__________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ההיגדים שנאמרו לי כולל שמות המעורבים באירוע, תואריהם המקצועיים ותפקידם [למיטב הידיעה]
__________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________
________________________________________________________________________________________________________________

השפעת ההיגדים [על מהלך הלידה, רמת שביעות הרצון שלי ושל משפחתי, על מהלך חיי ועוד]
__________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פעולות שנקטתי ושבכוונתי לנקוט בעקבות האירוע
__________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ציפיותיי ממוסדכם בעקבות האירוע החריג [כי יינקטו הצעדים הבאים]
__________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בכבוד רב, שם היולדת___________ חתימה ___________
העתקים (יש לכתב ידנית):
mankal@moh.health.gov.il מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' רוני גמזו
afek@moh.health.gov.il ראש מינהל רפואה פרופ' ארנון אפק
SIMA.REICHER@MOH.HEALTH.GOV.IL  הממונה על ההנחיות המקצועיות במשרד הבריאות דר' סימה רייכר
ארגון הדולות ומקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל, נשים קוראות ללדת
נוספים:__________________________________________________________________________________________

ארגוני נשים ויולדות הפגינו מול משרד הבריאות, נגד חוזר לידות הבית. סרטוני ההפגנה בתחתית העמוד

כ-150 יולדות בית, תינוקות, בני זוג, ונציגי תנועות הנשים: 'נשים קוראות ללדת', ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים וארגון מיילדות הבית בישראל 'אמה"י', הפגינו בשישי מול בנין משרד הבריאות בת"א בו התקיימה ישיבת המועצה הלאומית למיילדות, שאמורה לייעץ למשרד בעניין חוזר מנכ"ל העוסק בלידות הבית בישראל.  המפגינות נשאו שלטים בידיהן עם כתובות המצדדות בלידות בית כגון 'יש לי רחם, חסר לי גב', 'לידת בית מתוכננת טובה לכולם', 'צאו לי מהרחם, אני חוסכת לביטוח לאומי' ועוד שלטים בגנות החוזר החדש. ההפגנה אורגנה על ידי 'נשים קוראות ללדת' - תנועה חברתית הפועלת למען חופש בחירה בלידה בישראל.

כזכור חשף עיתון הארץ לפני מספר חודשים את טיוטת החוזר החדש שהחמירה מאד את הקריטריונים ללידת בית וצמצמה מאד את מרחב הפעולה של המיילדות. בעקבות ההד התקשורתי הרחב, עיכב משרד הבריאות הליכים שנועדו לאישור הטיוטה.

רותי קרני הורוביץ, ממנהיגות 'נשים קוראות ללדת', וראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל, אמרה בהפגנה: "אנו מוחות על חוסר האחריות המקצועית של משרד הבריאות בהמלצתו חסרת הבסיס על לידות בית חולים כבטוחות יותר מלידות בית. שנה אחרי שנה מוכיחים המחקרים כי לידות בית לפי סטנדרטים מקובלים הן בטוחות לפחות כמו לידה בבית חולים ובריאות הרבה יותר. אם משרד הבריאות מעוניין להגן על בריאותו של ציבור היולדות והילודים בישראל, שיצא בהצהרה כי לידות בית חולים הן מסוכנות יותר ליולדות בסיכון נמוך ויזהיר כל אשה שמגיעה היום לבית חולים בישראל כי יש לה סיכוי של כמעט 20% לעבור ניתוח קיסרי, 18% לקבל לווריד כימיקלים להשראת לידה, ו-13% לקבל חתך חיץ, לעומת פחות מעשירית בלידת בית. במתכונתו הנוכחית החוזר מטעה, מניפולטיבי ומהלך אימים על ציבור היולדות. אנו קוראות לכל הנשים לפעול שלא כמו משרד הבריאות, להפסיק לשמש ברז אוטומטי שמזרים כעשרת אלפים שקלים על כל לידה לבתי החולים בישראל, ולקבל החלטה מושכלת באשר לבחירת מקום הלידה שלהן".

נאורה אלתרמן דוברת תנועת נשים קוראות ללדת אמרה כי החוזר כולל אמירה ארסית באשר להפקרה כביכול של היולדות את בטיחות הילודים שלהן שאינם נהנים מחופש הבחירה. זו הערה מאד פוגענית שלא נוכל להרשות שתישאר בנוהל. לדבריה חלו בטיוטה החדשה מספר שינויים כמו האפשרות למתן ויטמין K פומי, הארכה שלדבריה עדיין לא מספקת של זמן העברת יולדת מירידת מים לבית חולים, ועוד שינויים מינוריים שמשאירים את הנוהל כמאד חריג ביחס למקובל במדינות אחרות: הולנד, קנדה, וושינגטון, אוסטרליה, אנגליה, דנמרק ועוד. הדרישה למוניטור ולאולטרסאונד כל יומיים משבוע 40 היא חריגה. המזל שלנו הוא שכרע שי קונטקסט בינלאומי מאד חזק למה שקורה במדינה שלנו. לפני שנתיים אשה שילדה בבית בהונגריה והמיילדת שלה, רופאה מיילדת יושבת בכלא ופנתה לבין המשפט הבינלאומי בהאג להכיר בזכותה ללדת בבית – זכתה. ממשלת הונגריה הנתבעת, פגעה בזכות האזרחים לחיים אישיים וחיי משפחה. העניין זוכה להרבה תהודה באירופה. FIGO איגוד האב של רופאים מיילדים הוציא הודעה שמדינות חייבות לספק לאשה ליווי מיילדותי בכל מקום שבו הן בוחרות ללדת. בסוף החודש עומד להתכנס פורום בינלאומי לזכויות אדם בלידה בהאג, עם דר' מישל אודנט, ואתיקנים שמתמחים בביואתיקה כולל פרופ' נעם זהר מישראל והם עומדים לדון בשמירת זכויות האדם במסגרת הרפואית.

ניר אסתרמן אף הוא מן התנועה הוסיף כי הנוהל במתכונתו הנוכחית מחייב בין השאר מדידת לחץ דם כל שעה אצל האשה, בדיקה שהיא בלתי הגיונית. נירית שפירא מייסדת התנועה אמרה כי משמעות הנוהל היא שאשה שאינה עומדת בנהלים, תאלץ לבחור בליווי לא מקצועי, ואז תיחשף לסכנות, משום שהמיילדת תסתכן באיבוד רישיון אם תנהל את הלידה שלא לפי הנהלים הנוכחיים, המורים לה למעשה להפקיר יולדות.

משתתפי הישיבה יצאו מבניין משרד הבריאות בסביבות השעה 13:00 בצהריים, והביעו אופטימיות זהירה באשר לתוצאות הדיון.
מיכל בונשטיין, יו"ר אמה"י אמרה בצאתה מן הדיון שמאד קשה להעריך כרגע מה מן הנקודות שהעלו ישתנה בחוזר שיגיע בעוד כמה ימים ומה יישאר. "נצטרך לחכות לחוזר ולראות. יש כמה פרטים שכנראה השתנו בעקבות הדיון כמו למשל שלא יכריחו את היולדת לעשות בדיקת סקר לGBS (סטרפטוקוק מקבוצה B). החוזר אושר באופן כללי, למעט מספר נקודות שעוד ישתנו. לדבריה, לא זז דבר בעניין הביטוח. כאמור מיילדות הבית פועלות זה מספר שנים ללא ביטוח מקצועי. "זה מאד קשה לנו. אנחנו לא ישנות בלילה."
בונשטיין הוסיפה כי "מאד חשוב שארגוני הנשים ימשיכו לפעול ולדרוש הנחיות הרבה יותר ידידותיות ללידת בית לנשים בסיכון נמוך ממה שקיים כרגע מתוך מודלים שקיימים כרגע בארצות אחרות ושבהם ההנחיות אינן כל כך נוקשות ומגבילות שזה לא תמיד תורם לבטיחות. אין ספק שיש מקום להנחיות אך במתכונתן הנוכחית הן פשוט לא מותאמות למציאות של לידות בית ועבודת מיילדת שמשגיחה מקרוב על האשה ומאפשרת את הטיפול המיטיב ביותר בה."

פרופ' ארנון אפק, המנכ"ל הנכנס של משרד הבריאות אמר בצאתו מן הדיון: "אנו מנסים לשלב בין החובה שלנו כמיניסטריון לדאוג לבריאות האוכלוסיה ובין הרצון שיש לנו לרצון הטבעי שלכן ולזכויות שלכן כמשפחות. בלידת בית עדיין קיים סיכון קטן, כמו שקיים בבית חולים. המטרה שלנו בחוזר היא לאפשר לאותן נשים שרוצות לבצע את אותה לידה שנקראת לידת בית בתנאים באמת הכי טובים שיכולים להיות. הוא באמת יוצר שיווי משקל בין שני העולמות האלה שהם שניהם מאד חשובים".

ענת תל-אורן מאמה"י אמרה בצאתה מן הדיון כי נראה שחברי הוועדה הבינו כי "נושא הGBS (בדיקת סקר חובה ליולדות בית בלבד וסינונן מתוך ה'כשרות' ללידת בית) אינו מציאותי, כיוון שאין החלטה של משרד הבריאות לעשות סקרינינג של כל היולדות בארץ. יש ארבעה גורמי סיכון ומי שנמצאת בקריטריונים תצטרך לעבור את הבדיקה. מי שתתגלה לא תוכל ללדת בבית, למרות שבעולם מקובל לגמרי לתת למיילדות בית לבצע מתן אנטיביוטיקה למרות שיש הנחייה של ארגון המיילדות ואין שום בעיה עם זה."

תל אורן הוסיפה כי הישג נוסף שכנראה השיגו מיילדות הבית בדיון הוא נסיגה לסעיף חשוב בנוהל 2008 ולפיו הדרישה לנטר אמהות לא תהיה משבוע ארבעים כי שנדרש לפי טיוטת החוזר הנוכחית אלא משבוע 41, כי זו ההגדרה של הריון עודף (post-date). את הנושא של תינוק גדול, מעל 4 קילו, לא הצלחנו להעלות. פשוט לא נתנו לנו לדבר יותר אבל אני מקווה שההנחיה הזו לא תישאר. כרגע לפי טיוטת הנוהל החדש, כל תינוק שנולד מעל משקל זה צריך לעבור לבית החולים. אנחנו מבקשות לאפשר לעשות מעקב בבית עם גלוקומטר וגלוקוז וזה מספיק טוב. זה בדיוק מה שיעשו בבית חולים. אין צורך להעביר תינוק כזה לבית חולים. "

"אנחנו הערנו את ההערות שלנו בכתב ומה שהם רוצים יקבלו. העלינו 4-5 נקודות עיקריות שזה ה-GBS, הPOST-DATE-
נושא הזמנת אמבולנס שאינה הגיונית (מרגע קבלת ההחלטה על העברה – שאשה תהיה בבית חולים אך זה לא בידינו. זה תלוי במד"א) דרישה הגיונית היא להגדיר מרחק נסיעה בלבד, ומשקל תינוק. כל מיילדת בית שלא תנהג לפי הנוהל תיחשב רשלנית".

דבי גדל-בר מארגון המיילדות הארצי היתה אופטימית בצאתה מן הדיון ואמרה כי היתה אווירה חיובית יותר מבשנים קודמות. "היה דיון של לפחות חצי שעה. כל מי שביקש לדבר - דיבר. היו רופאים ורופאות שאמרו דברים לטובת לידת בית. לא שצידדו אבל אמרו שלא צריך בהכרח להחמיר, רק כדי להחמיר, אם זה דבר שלא הוכח שישפר את הבריאות של התינוק. אחת הרופאות אמרה שהאמירה בטיוטה לגבי התינוק 'שלא נהנה מזכות הבחירה', מיותרת לגמרי ודרקונית".

אילנה שמש, מיילדת בית מהוותיקות בישראל אמרה: אם הנהלים לא יישתנו אנחנו ניילד עם אזיקים על הידיים, וכשכבר ניילד בבית – נצטרך להעביר את היולדות לבית חולים. זה לא הגיוני. הסטטיסטיקה שלנו מוכיחה שאנחנו מיילדות בית מקצועיות יודעות איך לעבוד, יודעות איך לשמור על היולדות שלנו. היולדות מרוצות, התינוקות בריאים. תוצאות הלידה יותר טובות מהתוצאות בבית החולים.


ארגון הגג בתכנית הבוקר נגד טיוטת הנהלים החדשה בלידות בית של משרד הבריאות


"פרוטוקול ההנחיות החדש עושה שירות דוב לבטיחותן של הלידות.. משרד הבריאות ינהל ציד מכשפות נגד המיילדות וידחוף נשים שהריונן בסיכון גבוה לבצע לידות מסוכנות באמת"
ארגון הגג בחדשות עיתון הארץ: משרד הבריאות מגבש נהלים מחמירים ללידות בית. בין השאר יצטרכו יולדות בית לספק אישור מרופא המשפחה שהן בריאות בגופן ובנפשן.
ארגון הגג: "מדובר באפליה חמורה של יולדות הבית. חופש הבחירה בלידה בישראל הופך בדיחה עצובה, ואם לא די בציד המכשפות של המיילדות, עכשיו גם כל יולדת בית תצטרך להוכיח את שפיותה. בשלב הבא נשים מיניקות יצטרכו להפיק תעודות יושר במשטרה".

לראשונה בישראל: מבחן סף ארצי לדולות. יבטיח סטנדרטיזציה של העוסקים במקצוע הדולה

מבחן סף ארצי ראשון לדולות בישראל יתקיים בראשית חודש ינואר בת"א. מבחן הסף הארצי יבטיח סטנדרטיזציה ורמה נאותה של העוסקים החדשים אשר יצטרפו למקצוע לאחר 31.12.11, ויהווה צעד משמעותי בתהליך הסדרה איכותית של ההכשרות וההסמכות השונות.

המבחן, אותו יזם ארגון הדולות של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים, הנו הצעד השני בתכנית ההסדרה של מקצוע הדולה המלווה בלידה בישראל שמבצע ארגון הדולות . כזכור, הכריז הארגון עוד בשנת 2010 על הצעד הראשון בתכנית החומש של הכרה פנימית וחיצונית במקצוע הדולה, ואיגד את מאות חברותיו
בפנקס עוסקים.
מועד המבחן הראשון הוא יום רביעי 4.1.12. בחינות יתקיימו אחת לחודשיים בת"א ולפי הצורך באזורים נוספים בארץ. דולות המעוניינות לגשת למבחנים אלו מוזמנות ליצור קשר עם ארגון הדולות ולהירשם למועד הבחינה הקרוב בטלפון 052-8374237 או במייל ruti@leida.co.il.
ארגון הדולות פנה במהלך השנה החולפת אל משרד הבריאות במטרה לקדם יחדיו תכנית כוללת להסדרה של מקצוע הדולה, והציג בפניו את שלבי הרפורמה שהחל בביצועה. בשלב הראשון הכיר כידוע ארגון הדולות בכל הדולות הקיימות בישראל כב'דור מדבר', ורשם אותן כאמור ב'פנקס העוסקים' כמקובל בהליכי הכרה והתאגדות פרופסיונאלית. ההכרה הינה גורפת ורטרואקטיבית ותקפה עבור כל דולה אשר הוסמכה עד ליום 31.12.12.
האפשרות לגשת למבחן הסף מוצעת לכל דולה אשר תוסמך החל מן ה1.1.12. ההגשה למבחן הסף הארצי של ארגון הדולות מהווה עידן חדש בשמירת סטנדרט ראוי של המקצוע, ההולך וצובר בשנים האחרונות תאוצה אדירה. בפגישתה במשרד הבריאות, אשר נערכה בשנה החולפת בסמוך ל'פרשת הדול' הציגה רותי קרני הורוביץ ראש ארגון הדולות את תכנית החומש המלאה של הארגון להסדרה ולרגולציה מלאים של מקצועות הליווי וההדרכה הסב לידתיים בישראל וביניהם מקצועות הדולה השונים, ההכנה ללידה, ההנקה ועוד.
המבחן, אשר חובר וגובש בארגון הדולות בתיאום עם מנהלי בתי ספר לדולות בישראל ובעולם, יבטיח כי דולות אשר יעמדו בו בהצלחה מודעות לסטנדרטים המקצועיים המקובלים בענף, ויגביר את הסיכוי להתנהלות מקצועית הולמה שלהן במגוון זירות וסוגי לידה שונים. עם השלמת הרפורמה המלאה עליה הכריז הארגון, תתאפשר גם עבור ציבור היולדות והציבור המקצועי של הלידה (מיילדות, רופאים וכו'), שקיפות מלאה באשר לסוג והיקף ההכשרה של הדולה, ועוד.
בשנה הקרובה מתכוון ארגון הדולות לכונן פנקסי עוסקים במקצועות ליווי והדרכה סב-לידתיים נוספים הנוגעים בהכנה ללידה ובהנקה, וכן להמשיך ולקדם את הנראות והרגולציה של מקצועות הדולה.
כזכור, בשנת 2007 השיגה קרני הורוביץ פריצת דרך גדולה לקראת הכרה ממסדית בדולות בישראל כשמשרד הבריאות הוציא בתגובה למכתבה הנחייה המבטלת את האפליה שנהגו בתי חולים מסוימים כלפי דולות באומרו כי 'כל יולדת רשאית להביא עמה לכל חדר לידה שני מלווים ובכלל זה מלווה לידה המכנה עצמו דולה'.
מאז פועל ארגון הדולות בראשות רותי קרני הורוביץ במרץ לקידום המקצועי של הדולות ולחיזוק מעמדן בישראל. ב-22-3-12 יקיים ארגון הדולות את אירוע הדולות המרכזי. כנס יום הדולה - הוועידה המקצועית השנתית של הדולות בישראל אשר תתקיים תחת הכותרת 'דולאות היום' תפתח את אירועי שבוע הדולה העולמי World Doula Week במהלכו יתקיימו אירועי 'פגוש את הדולות בקהילה', אותן ינהיגו דולות בישראל ובעולם בין התאריכים 22-28.3.12. ב כנס יום הדולה שהתקיים אשתקד השתתפו למעלה מ-200 דולות ועוד עשרות הנהיגו אירועי 'פגוש את הדולות' בקהילה.

ארגון הגג בתכנית הבוקר נגד טיוטת הנהלים החדשה בלידות בית של משרד הבריאות


"פרוטוקול ההנחיות החדש עושה שירות דוב לבטיחותן של הלידות.. משרד הבריאות ינהל ציד מכשפות נגד המיילדות וידחוף נשים שהריונן בסיכון גבוה לבצע לידות מסוכנות באמת"
ארגון הגג בחדשות עיתון הארץ: משרד הבריאות מגבש נהלים מחמירים ללידות בית. בין השאר יצטרכו יולדות בית לספק אישור מרופא המשפחה שהן בריאות בגופן ובנפשן.
ארגון הגג: "מדובר באפליה חמורה של יולדות הבית. חופש הבחירה בלידה בישראל הופך בדיחה עצובה, ואם לא די בציד המכשפות של המיילדות, עכשיו גם כל יולדת בית תצטרך להוכיח את שפיותה. בשלב הבא נשים מיניקות יצטרכו להפיק תעודות יושר במשטרה".

יום הדולה - ההצלחה: התמונות, סרטוני ההרצאות, המצגות, הסיקורים, החולצות, המדבקות..

"יום הדולה הצליח בענק והשיג את כל ייעדיו ואף מעבר להם", כך אמרה רותי קרני הורוביץ, ראש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב לידתיים, בתום יום הדולה הראשון בישראל ובעולם אשר התקיים בשלישי 22-3-11.
לאתר יום הדולה המסקר בהרחבה את הכנס המרכזי ואת אירועי פגוש את הדולות בקהילה, והמציג את מצגותיהם וסרטוניהם של המרצים ומנחי הסדנאות באירוע.

דר' מישל אודנט - מסר לדולות בישראל ובעולם לקראת יום הדולה הראשון

רותי קרני הורוביץ דברי פתיחה 1
רותי קרני הורוביץ דברי פתיחה 2
הילה לב רן - לידה פעילה? מחשבות חדשות על תנועה בלידה 1
הילה לב רן - לידה פעילה? מחשבות חדשות על תנועה בלידה 2
הילה לב רן - לידה פעילה? מחשבות חדשות על תנועה בלידה 3
דר' (לרפואה) ועו"ד שלהב קמחי - חוק וסדר: על היבטים משפטים של פרקטיקות סב-לידתיות 1
דר' (לרפואה) ועו"ד שלהב קמחי - על היבטים משפטיים בפרקטיקות ליווי סב-לידתי 2
דר' בני פיינר: קו התפר - על מזעור נזקים סב לידתיים ברצפת האגן 1
דר' בני פיינר: קו התפר - על מזעור נזקים סב-לידתיים ברצפת האגן 2