יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתארגון הגג מכריז: נפתח פנקס העוסקים הרשמי במקצוע דולה - מלווה בלידה

ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל, פרסם פנקס עוסקים למקצוע המלווה בלידה - דולה. פנקס עוסקים, הינו השלב הראשון בדרך להסדרה, רגולציה והכרה סטטוטורית של כל מקצוע. הפנקס שפורסם היום הנו פנקס העוסקים הרשמי במקצוע הדולה - מלווה בלידה, והוא כולל כחמש מאות דולות.

רותי קרני הורוביץ, ראש ארגון הגג מסבירה: הסדרתו של מקצוע חדש מתחיל בהכרה פנימית של העוסקים - בעצמם ובתחום העיסוק שלהם. הכרה זו באה לידי ביטוי בהכרזה על תאריך מסוים בהווה כתאריך הקובע, ובהכרה של העוסקים בתחום עד לאותו תאריך כבעוסקים. הכרה זו ב'דור מדבר' של עוסקים, אינה מבדילה בין סוגי ההכשרות השונים.

במקביל, פותח הגוף המכונן את ההכרה מסמך הנקרא 'פנקס עוסקים' ובו הוא רושם את כל העוסקים ופרטיהם האישיים. מרגע התאריך הקובע, מוכרים רטרואקטיבית כל העוסקים שהוכשרו ושנרשמו, אך לאחריו, מסדיר הגוף המכונן את הרישום בפנקס העוסקים באמצעות רגולציה. מבחן סף ארצי מבטיח סטנדרטיציה ורמה נאותה של העוסקים, ובכך הולך ומתהווה תהליך הסדרה איכותית של ההכשרות וההסמכות השונות.

בימים אלו מושלם פנקס העוסקים של התחום, וכל דולה שאינה מוצאת עצמה ברשימות, מוזמנת לשלוח ללא דיחוי את פרטיה לצורך צירוף לפנקס העוסקים.

הצירוף בשלב הראשון לפנקס העוסקים אינו כרוך בתשלום. בעצם ההצטרפות מצהירה הדולה כי היא דולה מוסמכת אשר בידיה תעודת הסמכה מקצועית מבית ספר מוכר המכשיר דולות.

דולה ואינך ברשימה? פני אלינו ruti@leida.co.il בצירוף שמך המלא, כתובתך ומספר הטלפון שלך, הצהרה שהנך דולה מוסמכת, ושם הגוף המסמיך, ותצורפי.