יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתתגובת ארגון הגג בפרשת החריגות לכאורה ביחסי דולה-מטופלת שפורסמה בתפוז

ביומיים האחרונים התקבלו בפורום 'הריון ולידה – תמיכה' בתפוז מספר הודעות של נשים שהתלוננו על מעשים מגונים שביצע/ה בהן לכאורה דול/ה מלווה בלידה בעת מפגשי הכנה ללידה.

ראשית ומבלי להתייחס באופן פרטני לאותן הודעות, מבקש ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל להבהיר בזאת כי הוא מגנה בחריפות כל מעשה החורג מן הטיפול הסביר במסגרת יחסי מטפל-מטופל, ובפרט בין דול/ה לבין הפונה לקבל שרותיו/ה המתקיימים במהלך הליווי הסב-לידתי.  הארגון ממליץ בחום לכל אשה המרגישה כי נפגעה לכאורה במהלך ליווי סב לידתי באורח מיני או אחר להגיש תלונה מסודרת למשטרה, כדי לאפשר בירור יסודי של הפרשה, ובמידה ויתברר כי אכן היתה חריגה בלתי סבירה מיחסי דול/ה-אל הפונה לקבל שירותיו/ה למצות את הדין במלוא החומרה כנגד האשם/מה.

רותי קרני הורוביץ, ראש ארגון הגג אומרת כי על המחוקק לעמוד בפני האתגר של הסדרת גבולות העיסוק של הדולה, אתגר שארגון הגג לקח על עצמו חודשים לפני תחילת הפרשה. ארגון הגג מציע עצמו כאוזן קשבת בכל מקרה בו מרגישות נשים כי נפגעו בקשר עם ליווי והדרכה סב-לידתיים, וככתובת למתן ייעוץ והכוונה מתאימים לכל פונה.

כבר בתחילת השנה קרא ארגון הגג להסדרת מרחב וגבולות תחום העיסוק של מקצוע הדולה כמקובל בעולם, בין השאר למניעת מקרים של חריגה מתחום העיסוק הסביר. ארגון הגג, הפועל בשיתוף פעולה עם ארגונים דומים בעולם דוגמת ארגון CAPPA הבינלאומי, מציע לאמץ את הקוד האתי שחיבר כמחייב את כל העוסקים במקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל.

באירוע המרכזי של הדולות – יום הדולה, שיקיים ארגון הגג ב-22-3-11, ושתכניו נקבעו זמן רב לפני התעוררות הפרשה, יידונו בהרחבה הגדרות תחומי העיסוק של מקצועות הליווי וההדרכה מסביב ללידה. בין השאר יתקיימו ההרצאות הרלוונטיות הבאות:

היבטים משפטיים של פרקטיקות ליווי סב-לידתי – דר' (לרפואה) ועו"ד שלהב קמחי;
דולה - כינונו של מקצוע. מרחב העיסוק, אידיאולוגיה אסטרטגיה, ופרקטיקה – שאנה שכטרמן;
מרחבי אהבה ומיניות בלידה – איריס יוטבת; ולא יכולתי לעשות עם זה כלום – מניעת טראומה ופוסט טראומה בלידה – קרן פרידמן גדסי; אם ואחות. הדולה כדמות טיפולית ייחודית סב-לידתית: מהלכים, עקרונות, גבולות.

ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים פועל למען המטרות הבאות:

כינון חטיבה מקצועית עצמאית של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
הסדרה של מעמד סטטוטורי עצמאי לחטיבת מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
רישום וניהול של פנקסי העוסקים במקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
הגדרה של מרחבי הפעולה וגבולות תחומי העיסוק עבור חטיבת מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל יחד, ועבור כל אחד מהם לחוד
ניסוח והחלה של תהליכי רגולציה וסטנדרטיזציה במקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל
הגדרה תקופתית של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים בישראל ובדיקת הלימתן של הגדרות אלו לנוכח הנסיבות המשתנות
מיסוד הקשר בין העוסקים ובין המוסדות בהם מתקיימים תהליכים המערבים ליווי והדרכה סב-לידתיים
ניסוח פרוטוקולים וקודים אתיים, מקצועיים ונורמטיביים אחרים עבור העוסקים המסדירים את התממשקותם התקינה עם עוסקים סב-לידתיים רפואיים ונוספים
ייצוג חברי הארגון והמוסדות הקשורים עמו מול ארגונים דומים בעולם ויצירת שת"פ עם ארגונים אלו
הנכחה תקשורתית של הישויות המקצועיות של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים כגון הישות הדולאית
יידוע הציבור באשר לזכויותיו לקבלת שירותי ליווי והדרכה מן העוסקים והגופים השונים
עידוד, הקמה וחיזוק יוזמות למען חופש הבחירה בלידה בישראל

*התגובה ניתנה לאחר ייעוץ משפטי של דר' (לרפואה) ועו"ד שלהב קמחי