יחד נשפר את פני הלידה
לעולם אל תפקפקו שקבוצה קטנה של אנשים חושבים ומחוייבים יכולה לשנות את העולם, למעשה זו הדרך היחידה בה הדבר נעשה, מרגרט מיד, אנתרופולוגיתלראשונה בישראל: מבחן סף ארצי לדולות. יבטיח סטנדרטיזציה של העוסקים במקצוע הדולה

מבחן סף ארצי ראשון לדולות בישראל יתקיים בראשית חודש ינואר בת"א. מבחן הסף הארצי יבטיח סטנדרטיזציה ורמה נאותה של העוסקים החדשים אשר יצטרפו למקצוע לאחר 31.12.11, ויהווה צעד משמעותי בתהליך הסדרה איכותית של ההכשרות וההסמכות השונות.

המבחן, אותו יזם ארגון הדולות של מקצועות הליווי וההדרכה הסב-לידתיים, הנו הצעד השני בתכנית ההסדרה של מקצוע הדולה המלווה בלידה בישראל שמבצע ארגון הדולות . כזכור, הכריז הארגון עוד בשנת 2010 על הצעד הראשון בתכנית החומש של הכרה פנימית וחיצונית במקצוע הדולה, ואיגד את מאות חברותיו
בפנקס עוסקים.
מועד המבחן הראשון הוא יום רביעי 4.1.12. בחינות יתקיימו אחת לחודשיים בת"א ולפי הצורך באזורים נוספים בארץ. דולות המעוניינות לגשת למבחנים אלו מוזמנות ליצור קשר עם ארגון הדולות ולהירשם למועד הבחינה הקרוב בטלפון 052-8374237 או במייל ruti@leida.co.il.
ארגון הדולות פנה במהלך השנה החולפת אל משרד הבריאות במטרה לקדם יחדיו תכנית כוללת להסדרה של מקצוע הדולה, והציג בפניו את שלבי הרפורמה שהחל בביצועה. בשלב הראשון הכיר כידוע ארגון הדולות בכל הדולות הקיימות בישראל כב'דור מדבר', ורשם אותן כאמור ב'פנקס העוסקים' כמקובל בהליכי הכרה והתאגדות פרופסיונאלית. ההכרה הינה גורפת ורטרואקטיבית ותקפה עבור כל דולה אשר הוסמכה עד ליום 31.12.12.
האפשרות לגשת למבחן הסף מוצעת לכל דולה אשר תוסמך החל מן ה1.1.12. ההגשה למבחן הסף הארצי של ארגון הדולות מהווה עידן חדש בשמירת סטנדרט ראוי של המקצוע, ההולך וצובר בשנים האחרונות תאוצה אדירה. בפגישתה במשרד הבריאות, אשר נערכה בשנה החולפת בסמוך ל'פרשת הדול' הציגה רותי קרני הורוביץ ראש ארגון הדולות את תכנית החומש המלאה של הארגון להסדרה ולרגולציה מלאים של מקצועות הליווי וההדרכה הסב לידתיים בישראל וביניהם מקצועות הדולה השונים, ההכנה ללידה, ההנקה ועוד.
המבחן, אשר חובר וגובש בארגון הדולות בתיאום עם מנהלי בתי ספר לדולות בישראל ובעולם, יבטיח כי דולות אשר יעמדו בו בהצלחה מודעות לסטנדרטים המקצועיים המקובלים בענף, ויגביר את הסיכוי להתנהלות מקצועית הולמה שלהן במגוון זירות וסוגי לידה שונים. עם השלמת הרפורמה המלאה עליה הכריז הארגון, תתאפשר גם עבור ציבור היולדות והציבור המקצועי של הלידה (מיילדות, רופאים וכו'), שקיפות מלאה באשר לסוג והיקף ההכשרה של הדולה, ועוד.
בשנה הקרובה מתכוון ארגון הדולות לכונן פנקסי עוסקים במקצועות ליווי והדרכה סב-לידתיים נוספים הנוגעים בהכנה ללידה ובהנקה, וכן להמשיך ולקדם את הנראות והרגולציה של מקצועות הדולה.
כזכור, בשנת 2007 השיגה קרני הורוביץ פריצת דרך גדולה לקראת הכרה ממסדית בדולות בישראל כשמשרד הבריאות הוציא בתגובה למכתבה הנחייה המבטלת את האפליה שנהגו בתי חולים מסוימים כלפי דולות באומרו כי 'כל יולדת רשאית להביא עמה לכל חדר לידה שני מלווים ובכלל זה מלווה לידה המכנה עצמו דולה'.
מאז פועל ארגון הדולות בראשות רותי קרני הורוביץ במרץ לקידום המקצועי של הדולות ולחיזוק מעמדן בישראל. ב-22-3-12 יקיים ארגון הדולות את אירוע הדולות המרכזי. כנס יום הדולה - הוועידה המקצועית השנתית של הדולות בישראל אשר תתקיים תחת הכותרת 'דולאות היום' תפתח את אירועי שבוע הדולה העולמי World Doula Week במהלכו יתקיימו אירועי 'פגוש את הדולות בקהילה', אותן ינהיגו דולות בישראל ובעולם בין התאריכים 22-28.3.12. ב כנס יום הדולה שהתקיים אשתקד השתתפו למעלה מ-200 דולות ועוד עשרות הנהיגו אירועי 'פגוש את הדולות' בקהילה.